Nhà Máy Thủy Điện Thác Mơ, Bình Phước

Thi công kính điện Legaro tại nhà máy Thủy Điện Thác Mơ, Bình Phước

  • Dự án: Thủy Điện Thác Mơ
  • Địa chỉ:  xã Đức Hạnh, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước
  • Hạng mục: Phòng họp
  • Vật liệu: Kính điện Legaro
  • Khối lượng: 48,3m2
Hotline: 0971 956 000