Khách sạn MIPEC Nha Trang

Thi công kính điện thông minh Legaro dự án khách sạn MIPEC Nha Trang, Khánh Hoà

Địa chỉ: Số 62 Trần Phú, Phường Lộc Thọ, TP. Nhà Trang, tỉnh Khánh Hòa

Vật liệu: Kính điện thông minh Legaro

Khối lượng: 283m2

 

 

Hotline: 0971 956 000